Katılım Koşulları

2013-2014 Akademik yılında 10.sınıf ve 11.sınıf öğrencileri bu yarışmaya katılma hakkına sahiptirler.Yarışmaya katılan öğrencilerin hepsi 11.sınıf müfredatının sonuna kadar  sorumlu olacaklardır.

Yarışmaya  bütün TED Okulları katılabilirler.

Her okuldan 3 asil öğrenci ve 1 yedek öğrenci olmak üzere toplam 4 öğrenci katılabilecektir. Asil üyelerin yarışmaya gelememesi durumunda  başvuru formunda belirtilen yedek üye dışında bir öğrencinin yarışmaya katılması mümkün olmayacaktır.

KILIK-KIYAFET:  Tüm katılımcıların, 16/7/1982-82/5105 numaralı BAKANLAR KURULU KARARI İLE 25.10.1982/17849  numaralı RESMİ GAZETE’de yayınlanan ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik’ e uymaları gerekmektedir.

Yarışmaya katılan tüm öğrenciler, okulumuz öğrencileri tarafından karşılanacaklardır. Yarışma süresince her öğrencimiz, bir konuk öğrenciden sorumlu olacaktır. Konuk öğrencilerin her türlü isteklerini ve sıkıntılarını kendilerine iletmelerini rica ederiz.

Başvuru Şekli ve Son Başvuru Tarihi

Başvurular matematik.tedankara.k12.tr  adresinde bulunan başvuru formu doldurularak kabul edilecektir. Son başvuru tarihi 07 Mart 2014 olup bu tarihten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.